Nationale Motor Toerkalender.NL
De Nationale Motor Toerkalender.NL wordt mogelijk gemaakt door STIMON
Copyright © Stimon

Door gebruik te maken van Nationale Motor Toerkalender.NL verklaart u zich akkoord met onze disclaimer en onderstaande gebruikersvoorwaarden:

Definities
*    Website: de website Nationale Motor Toerkalender.NL (http://www.nationalemotortoerkalender.nl en http://www.nmtk.nl) is een initiatief van STIMON.
*    Advertentie: informatie over een evenement dat wordt gepubliceerd op Nationale Motor Toerkalender.NL.
*    Adverteerder: degene die een advertentie plaatst op de website.
*    Beheerder : vrijwilliger die in samenwerking met Nationale Motor Toerkalender.NL een pagina / kalender onderhoudt.
*    Gebruiker: degene die gebruik maakt van de website, niet zijnde de adverteerder.
*    Nationale Motor Toerkalender.NL: alle pagina's van de domeinen http://www.nationalemotortoerkalender.nl en http://www.nmtk.nl)
*    STIMON: Stichting Motortoerisme Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Harderwijk onder nummer 41042888.

Gebruikersvoorwaarden

*    Een advertentie mag slechts éénmaal worden geplaatst per onderwerp / kalender.
*    Advertenties die in strijd zijn met de Nederlandse wet of algemeen fatsoen zijn niet toegestaan.
*    Nationale Motor Toerkalender.NL accepteert geen advertenties van evenementen die in strijd zijn met de Nederlandse wet of algemeen fatsoen.
*    Nationale Motor Toerkalender.NL accepteert ALLEEN advertenties van evenementen die betrekking hebben op motorevenementen.
*    Mocht er aan een van deze voorwaarden niet voldaan worden, dan zal de advertentie worden verwijderd. In ernstige gevallen houden wij ons het recht voor om adverteerders in het vervolg te weren. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om zonder opgaaf van reden advertenties te weigeren/verwijderen.
*    Wij kunnen persoonsgegevens beschikbaar stellen aan politie, justitie of aan derden in geval van overtreding van deze voorwaarden of misbruik.

Disclaimer
Alle informatie op Nationale Motor Toerkalender.NL en op het domeinen http://www.nationalemotortoerkalender.nl en http://www.nmtk.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op http://www.nationalemotortoerkalender.nl en http://www.nmtk.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
STIMON sluit iedere aansprakelijkheid voor de op http://www.nationalemotortoerkalender.nl en http://www.nmtk.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. STIMON is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit geplaatste informatie en transacties of contacten die daaruit volgen.
Algemene voorwaarden